Woondeal regio Utrecht

Zestien gemeenten in de regio Utrecht hebben in 2019 met het Rijk en de Provincie een Woondeal voor Utrecht (pdf) gesloten. Met als doel: de woningbouwproductie versnellen, de betaalbaarheid vergroten en excessen aanpakken. Er ligt een grote opgave voor extra woningen tot 2030; die opgave wil de regio Utrecht bereiken met de Woondeal Utrecht.

Nieuwe Woondeal regio Utrecht in 2022

In 2022 wordt de woondeal voor Utrecht geactualiseerd. Daarbij wordt aangesloten bij de Nationale Bouw en Woonagenda die in maart 2022 door minister De Jonge is gepresenteerd. Met deze agenda wil het kabinet vaart maken met de woningbouw en meer regie nemen. Dit moet leiden tot een betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. De Nationale Bouw en Woonagenda bestaat uit 6 programma’s die nog voor de zomer worden gepubliceerd.

Urgente opgave

Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 woningen bouwen. Alle provincies brengen in 2022 een bod uit met hoeveel woningen zij hieraan kunnen bijdragen. In juni wordt een indicatief bod neergelegd en het is de bedoeling dat einde van dit jaar de bestuurlijke ondertekening plaatsvindt.

Regio Utrecht is één van de regio’s in Nederland met de grootste druk op de woningmarkt. Gemeenten, provincie, het rijk en de woningcorporaties werken nauw samen om de woningbouwopgave aan te pakken. Daarbij zetten we ook in op het realiseren van flexwoningen. We stimuleren de realisatie van tijdelijke woningen als middel om snel het aanbod betaalbare huurwoningen te vergroten. Dit is nodig om aan de actuele vraag naar tijdelijke woonruimte te voldoen.

Groeien in balans

Het uitgangspunt is dat we willen groeien in balans: alle functies die een regio nodig heeft (woningen, werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen, natuur, groen, mobiliteit, energie) moeten meegroeien met het aantal inwoners. Een integrale aanpak waarbij het niet alleen gaat om stenen stapelen, maar om leefgemeenschappen bouwen. Zo zorgen we voor een gezonde, duurzame leefomgeving in de steden, dorpen en wijken. We kiezen voor verdichting en het primair bouwen bij OV-knooppunten. Hierdoor te bouwen combineren we wonen met werken en bereikbaarheid en houden we ruimte voor de energietransitie en groene kwaliteit.

Wederkerige afspraken en condities op orde brengen

Om meer woningen (sneller) tot realisatie te brengen is het belangrijk dat we als overheden samen bepalen hoe we de belemmeringen voor woningbouw kunnen wegnemen en de juiste voorwaarden creëren om versneld deze plannen uit te voeren. Wij vinden het van belang dat wij met het rijk wederkerige afspraken maken

en dat de condities en randvoorwaarden op orde zijn om de woningen bijtijds met de beoogde kwaliteiten te kunnen realiseren. Op deze wijze kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de landelijke opgave van 900.000 woningen tot en met 2030.

Thema’s Woondeal regio Utrecht 2022

De zomer van 2022 wordt benut om het indicatieve bod aan het rijk (juni 2022) verder uit te werken. Stap voor stap werken we zo toe naar een nieuwe woondeal voor de regio Utrecht die eind 2022 bestuurlijk getekend zal worden. Net als in 2019 wordt de woondeal getekend voor het Rijk, provincie Utrecht en gemeenten van de U10. De woningcorporaties worden nauw betrokken bij deze afspraken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. Regio-coördinator van de Woondeal is Trudy Maas (trudy.maas@utrecht10.nl). Secretaris van de Woondeal is Margreet van de Bilt (margreet.van.de.bilt@stichtsevecht.nl)

Voor nieuwsitems over de Woondeal, ga naar nieuws en klik op Woondeal.

 

Interessante links

Woningmarktbeleid (BZK)

Woondeals (BZK)

Platform31

Provincie Utrecht (wonen)