Regionale energiestrategie U16

Om het Klimaatakkoord te realiseren, is Nederland in dertig energieregio’s verdeeld. Ieder van die regio’s doet een bod hoeveel elektriciteit er in de periode tot 2030 opgewekt kan worden.

Energieregio Utrecht

Gemeenten en waterschappen in de U16-regio hebben net als de provincie Utrecht al voor zichzelf energiedoelstellingen geformuleerd, waarover ze ook het gesprek met hun inwoners en andere belanghebbenden voeren. Op basis van deze ambities, en een technische analyse van de mogelijkheden in de regio, denken de samenwerkende overheden dat er ruimte is voor 1,8 TWh aan duurzame energie, door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen.

In de energieregio U16 werken we met 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht, Stedin, belanghebbenden en inwoners aan een de RES U16.

Wat is de RES U16?

De RES U16 is een document waarin staat hoe we in de energieregio U16 de energiestrategie gaan vormgeven. Door meer duurzame elektriciteit op te wekken en meer duurzame warmte in onze gebouwen en huizen te gaan gebruiken. Op deze manier willen we als energieregio U16 bijdragen aan het bereiken van de landelijke klimaatdoelstellingen. In de energieregio U16 doet iedereen mee, iedere overheid draagt bij.

Meer informatie over wat een RES is, waarom en wanneer een RES leest u op de (publieks)website van RES U16.