Wat is U10

U10 is de netwerkorganisatie waarin zestien gemeenten in de regio Utrecht samenwerken als antwoord op grote maatschappelijke thema’s en uitdagingen. U10-gemeenten werken met elkaar samen op grote thema’s als mobiliteit, economie, wonen, gezondheid en inclusiviteit, groen en landschap en duurzaamheid. Dit doen we om samen slimmere keuzes te kunnen maken die goed zijn voor de individuele gemeenten en voor de U10-regio. 

Samen voor een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio Utrecht

Onze regio Utrecht is populair. Dat is terecht want het is een aantrekkelijk en veelzijdig gebied. Om dit zo te houden moeten we als samenleving ook rekening houden met de toekomst en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Want het klimaat verandert, er is sprake van woningnood, de bevolkingssamenstelling verandert en de regio moet goed bereikbaar blijven. De U10-gemeenten dragen zorg voor het behoud en de verdere versterking van de unieke en elkaar aanvullende kwaliteiten van de regio.

Metropoolregio Utrecht

Samen met samenwerkingspartners als overheden,  het bedrijfsleven en kennisinstituten presenteren we ons als Metropoolregio Utrecht. Dit doen we als het ons helpt bij het aangaan en verzilveren van de samenwerking met onze externe partners. Wij geloven dat het gericht samenbrengen van uiteenlopende disciplines en mensen leidt tot een gezonde en veerkrachtige samenleving. Dit doen we door intensieve samenwerking: de U10 vormt het maatschappelijk-publiek hart van de Metropoolregio Utrecht en de Economic Board Utrecht het maatschappelijk-economische hart.

Lees ook: Waarom we samenwerken en Hoe we samenwerken